Cookies en Privacybeleid

Cookies Policy

(Versie 2.0 13 december 2019)

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de Onafhankelijke vereniging van loodsen vzw (hierna: OVL) de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. Cookies identificeren uw computer of apparaat in plaats van u als een individuele gebruiker, en worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Door gebruik te maken van onze Website, aanvaardt u dat we Cookies gebruiken, zoals hieronder beschreven.

Lees hieronder meer over welke cookies de Website gebruikt en voor welke doeleinden .

1  Welke soorten cookies worden gebruikt?

Een cookie kan worden geclassificeerd op basis van de levensduur, het doel en het domein waartoe het behoort.

Door de levensduur is een cookie ofwel:

 • Sessie Cookie dat wordt gewist wanneer de gebruiker de browser sluit
 • Persistent Cookie dat gedurende een vooraf bepaalde periode op de computer / het apparaat van de gebruiker aanwezig blijft.

 Wat betreft het domein waartoe het behoort, zijn er ofwel:

 • First-party cookies die worden ingesteld door de webserver van de bezochte pagina en die hetzelfde domein delen
 • Cookie van derden opgeslagen door een ander domein naar het domein van de bezochte pagina. Dit kan gebeuren wanneer de webpagina verwijst naar een bestand, zoals JavaScript, dat zich buiten het domein bevindt.

 Deze cookies zijn:

 • noodzakelijke cookies - cookies die de technische werking van de website en de functies ervan mogelijk maken;
 • analytische / prestatiecookies - cookies die gegevens verzamelen over de prestaties van de website en hoe u onze website gebruikt. Deze cookies stellen ons in staat om de werking van de website te verbeteren;
 • functionaliteitscookies - cookies die ervoor zorgen dat de website uw keuzes onthoudt (zoals uw taal) en verbeterde of aangepaste functies bieden.

De website OVLVZW.be gebruiken de volgenden cookies:

Cookie

Doel

Legale Status

Drupal Gebonden Cookies

 

 

Drupal.<name>

 

Registratie van drupal-specifieke instellingen van gebruikers die ingelogd zijn op drupal.

Op basis van artikel 129 van de Elektronische Communicatiewet, is voor deze cookie een toestemming nodig. Om hem te verwijderen, ga naar ‘cookies verwijderen of blokkeren’

Has_js

Drupal plaatst deze cookie om bij te houden of de gebruiker JavaScript heeft ingeschakeld. (Sessie)

Op basis van artikel 129 van de Elektronische Communicatiewet, is voor deze cookie een toestemming nodig. Om hem te verwijderen, ga naar ‘cookies verwijderen of blokkeren’

Webform-<identifier>

Registreert het indienen van webformulieren en voorkomt spammen bij het indienen.

Bewaartermijn 24h

Andere cookies

 

 

SESS<session id>

Identificatie van de internetsessie

Gedurende de internetsessie

Cookie_agreed

Registreert of u cookies aanvaardt.

Op basis van artikel 129 van de Elektronische Communicatiewet, is voor deze cookie een toestemming nodig. Om hem te verwijderen, ga naar ‘cookies verwijderen of blokkeren’

 

 

 

 

 

 

 

2  Verwijdering van cookies

U kunt de cookies die al op uw apparaat staan, verwijderen. U kunt meestal cookies verwijderen uit het gedeelte Privacy of Geschiedenis, beschikbaar via het menu Instellingen of Opties in de browser. In de meeste browsers kan hetzelfde menu worden bereikt via de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+Del of Command+Shift+Del als u op een Mac werkt.

 

 

 

Privacy Policy van Onafhankelijke vereniging van loodsen vzw

(Versie 2.0, 13 december 2019) 

De Onafhankelijke vereniging van loodsen vzw ( hierna “OVL vzw”genaand) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OVL vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vooruitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als OVL vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Onafhankelijke vereniging van loodsen vzw.

Maatschappelijke zetel:

Dorekensstraat 22

B-1674 Bellingen

email: @email

1  Persoonsgegevens - wat we verzamelen en waar we ze voor gebruiken

1.1 MastergegevenAls nieuw lid zullen we automatisch een persoonlijke account voor u aanmaken op MODELSPOOR.be ("Account") en de volgende persoonsgegevens over u verzamelen (de "Mastergegevens"):

 • Uw gebruikersnaam
 • Uw veilig gecodeerde wachtwoord, en
 • Uw e-mailadres

Deze informatie is verplicht, wat betekent dat het niet mogelijk is om zonder deze informatie een account op de Website aan te maken.

De aanvullende gegevens die we toevoegen, zijn uw naam, adres, stad, land telefoonnummers, geboortedatum, loodsenkorps, loodsnummer, functie binnen het bestuur en verschillende datums met betrekking tot uw carrière als loods. Deze aanvullende informatie zal deel uitmaken van uw beveiligd profiel en zal ook deel uitmaken van de Mastergegevens. U kunt ervoor kiezen om een of meerdere van deze persoonsgegevens aan uw profiel te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor steeds mailen op dit adres

1.2   Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer dat wordt gebruikt om de Website te bezoeken.

1.3  Nieuwsbrieven en gegroepeerde e-mails 

Bij de eerste registratie wordt u door ons systeem automatisch aangemeld op onze nieuwsbrieven. Als u onze nieuwsbrieven, gegroepeerde e-mails of soortgelijke communicaties niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden. U kunt ons hiervoor steeds mailen op dit adres

1.4 Gebruik audiovisueel materiaal

Tijdens onze activiteiten worden er foto's en sfeerbeelden genomen. Deze kunnen gebruikt worden in het verslag op onze website of verschijnen in onze nieuwsbrieven. Komt u liever niet in beeld, gelieve ons dan tijdig op de hoogte te brengen. We respecteren uw wens en zullen ervoor zorgen dat u niet in beeld komt. U kunt ons hiervoor steeds mailen op dit adres

1.5  Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om:

 • onze diensten aan u aan te bieden,
 • u te identificeren als een geregistreerd gebruiker wanneer u inlogt op de Website en terugkeert naar de Website;
 • de Website en onze diensten te verbeteren;
 • uw vragen te beantwoorden
 • contact met u op te nemen;
 • U onze nieuwsbrieven te sturen
 • U geluk te wensen met uw verjaardag
 • te voldoen aan de juridische vereisten en procedures, verzoeken van openbare en overheidsinstanties, relevante branchenormen en ons interne beleid;

1.6  Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om:

 • ons contract met u uit te voeren (zie artikel 6.1.b van de AVG);
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zie artikel 6.1.c van de AVG);
 • onze eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van de website en het leveren van onze diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG );
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, indien nodig (zie artikel 9.2.f van de AVG).

Sommige van deze redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

In die beperkte omstandigheden waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 6.1.a van de AVG) bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat we het recht kunnen hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de andere hierboven genoemde rechtsgrondslagen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ons vragen om de verwerking te beperken. U kunt ons hiervoor steeds mailen op dit adres

2  Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet dat wij dergelijke websites onderschrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.

Wij raden u aan om het privacy beleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens zullen afwijken van de onze.

3  Gegevensbewaring

We bewaren de Mastergegevens en andere persoonsgegevens die u verstrekt, zolang u een account heeft of indien nodig om u onze diensten te leveren. Als u ervoor kiest om uw account te verwijderen, worden al uw gegevens ook verwijderd. We zullen deze informatie op uw verzoek verwijderen en we zullen alleen een log opslaan met de volgende informatie: uw naam, e-mailadres en de datum van verwijdering van uw account. Wij behouden die gegevens voor 1 jaar. Alle andere gegevens zullen worden verwijderd. U kunt ons hiervoor steeds mailen op dit adres

4  Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.

5  Toegang tot en inzicht in de persoonsgegevens die we over u hebben

U kunt een e-mail sturen naar gegevensbescherming-OVL en informatie over uw persoonsgegevens opvragen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u laten weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben, hoe wij de informatie verzamelen, het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en met wie wij uw persoonlijke informatie delen.

6  Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U kunt te allen tijde persoonlijke informatie op de Website corrigeren of verwijderen (zie 3.2). Indien uw persoonlijke informatie verandert, of als u niet meer op de Website wilt staan, kunt U ons hiervoor steeds mailen op dit adres

Indien uw account wordt verwijderd, worden alle gegevens die geassocieerd worden met uw account verwijderd, waaronder uw Mastergegevens.

Wij behouden ons het recht voor om toegang tot uw account te blokkeren en/of uw account te verwijderen indien het account of de inhoud geassocieerd met uw account of uw beoordeling(en) op de Website naar ons oordeel discriminerend, racistisch, van seksuele aard, onethisch, bedreigend, beledigend, intimiderend of anderszins in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten, derden rechten, of onze Richtlijnen voor gebruikers of niet overeenstemmen met het doel van de Website. Indien we de toegang tot uw account blokkeren of uw account verwijderen, zullen wij u in kennis stellen van de reden voor het blokkeren of verwijderen van uw account door een e-mail te sturen naar het adres dat is opgegeven bij het aanmaken van uw account.

7  Overige rechten

Naast de hierboven beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u ook de volgende rechten:

 • U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U hebt met name het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.
 • Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U kunt uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen naar gegevensbescherming-OVL

In sommige omstandigheden kunnen deze rechten beperkt of voorwaardelijk zijn. Het hangt bijvoorbeeld van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit af.

8  Informatie over kinderen

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen. Als u weet dat een kind jonger dan 13 jaar ons zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt, neemt u dan contact met ons op.

9 Onze functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming [Data Protection Officer (DPO)]. Als u vragen heeft over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd, kunt u per e-mail contact opnemen met onze DPO via: gegevensbescherming-OVL.

10  Wijzigingen in deze Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Policy. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een kennisgeving doen via onze Website, of op een andere manier, om u de kans te geven de wijzigingen te beoordelen voordat ze van kracht worden. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, kunt u uw account sluiten. Als u onze Website blijft gebruiken nadat we een kennisgeving hebben gestuurd of gepubliceerd over de wijzigingen in de Policy betekent dit dat u de bijgewerkte Policy accepteert en hiermee instemt.

11  Contactgegevens en waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen

Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze Privacy Policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen via: gegevensbescherming-OVL.

U kunt ons ook per post bereiken.

Indien contact met ons opnemen uw klacht niet oplost, zijn er nog andere opties. U kunt bijvoorbeeld altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

__________________________________________________________________________