Op dit ogenblik zijn er geen vergaderingen opgenomen in de planning